Alert balk

Hier is ruimte voor bijvoorbeeld een extra actie of mededeling